Podobnie jak w poprzednim roku miesiąc grudzień był okazją do uczczenia 50-letnich staży małżeńskich z terenu gminy Niebylec. 16 grudnia 2009 na uroczyste spotkanie z okazji Złotych Godów przybyło 4 pary małżeńskie. W świetlicy Urzędu Gminy zacne pary zostały uhonorowane odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego - Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec Danuta Lęcznar, Sekretarz Gminy Antoni Chuchla oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Zofia Leszczak. Po okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym przez kierownika USC Państwo Kazimiera i Stanisław Dzindzio z Gwoździanki, Jadwiga i Kazimierz Lubas z Gwoźnicy Górnej, Wanda i Edward Loch z Jawornika oraz Anna i Piotr Stawarz zostali odznaczeniu przez Wójta Gminy za długoletnie pożycie małżeńskie. Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Sekretarzem wręczyli również dostojnym parom pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Po ceremonii odznaczania głos zabrał Wójt Gminy Niebylec, który pogratulował tak wspaniałego małżeńskiego stażu i złożył życzenia kolejnych długich lat w szczęściu i zdrowiu. Do życzeń dołączyła się również Przewodnicząca Rady Gminy wznosząc toast symboliczną lampką szampana.

Spotkanie uświetniła również kapela Jany z Niebylca, która oprócz odśpiewania tradycyjnego Sto lat dla przybyłych par umilała spotkanie utworami i pieśniami regionalnymi. Spotkanie, które przebiegło w miłej atmosferze zostało zakończone okolicznościowym poczęstunkiem.

info. oraz foto. M.Lenart