2024 05 20 02

Wójt gminy Niebylec Eryk Trojanowski wraz z pracownikami Urzędu dokonał 20 maja br. oględzin postępu prac przy uszkodzonym moście w Lutczy przysiółek Granica oraz stanu drogi gminnych wewnętrznej w Jaworniku i w Lutczy. Most w Lutczy był przez kilka dni zamknięty,  w wyniku prac wykonanych przez pracowników Urzędu Gminy ruch został przywrócony 22 maja.

Wójt wkrótce uda się do kolejnych miejsc, gdzie mieszkańcy gminy Niebylec zgłaszają problemy.

2024 05 20 01

2024 05 20 03