11 listopada 2010 w Niebylcu zorganizowane zostały gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w których udział wzięły delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, instytucji samorządowych, szkół, firm oraz osoby prywatne. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu koncelebrowanej przez ks. prałata Stanisława Stęchłego oraz ks.wikariusza Andrzeja Chmiela.

 

Po zakończonej mszy świętej uczestnicy udali się pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Niebylcu, gdzie rozpoczął się uroczysty apel podczas, którego orkiestra dęta z Niebylca odegrała hymn państwowy. Meldunek na ręce Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba złożył komendant gminny ZOSP RP w Niebylcu druh Stanisław Daszykowski. Po przyjęciu meldunku Wójt Gminy wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie delegacje Rady Gminy Niebylec, instytucji gminnych, szkól, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Policji oraz przedstawicieli firm prywatnych złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość zakończona została występem orkiestry dętej oraz Mażoretek działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.