W ostatni dzień czerwca i dwa pierwsze dni lipca (30.06 – 2.07) odbyły się Dni Gminy Niebylec wypełnione bogatym i rozległym programem, przede wszystkim kulturalnym. 30 czerwca o godz. 18 w budynku GOK w Niebylcu „święto gminy” rozpoczęło się od wystawy fotograficznej Jana Macieja Maciucha pt. „Przywołane z pamięci” będącej rezultatem podróży autora do Ziemi Świętej. Autor jest profesorem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z uwagi na tematykę wystawy, jak i lokalną historię Niebylca wystawie towarzyszył również wykład prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Specyfika życia religijnego w galicyjskim SZTETL”. Wystawa oraz wykład zostały zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Godzinę później rozegrały się również zawody siłowe w wyciskaniu na ławeczce pionowej w siłowni Champion.


Dzień później, również o godz. 18 w ramach Dni Gminy Niebylec miał miejsce pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Lutcza oraz OSP Konieczkowa, a następnie wystąpił zespół pieśni i tańca Czeremszyna z Ukrainy. Następnie do późnych godzin nocnych królowały już taneczne rytmy w wykonaniu zespołu disco-polo Sumer Night oraz zespołu Randes-Vous.
2 lipca w niedzielę od godz. 15:30 na stadionie w Niebylcu rozpoczął się trzeci blok imprez od gier i zabaw dla dzieci. Na scenie wystąpiła kapela ludowa Jany oraz Czeremszyna. Około godz. 17 przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej  dokonali podsumowania i wyróżnienia uczestników IV edycji konkursu literackiego „O niebylecki miecz”. Chwilę później wręczone zostały Nagrody Honorowe Wójta dla wyróżnianych osób, instytucji i organizacji z terenu Gminy Niebylec za ich działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.
Jako pierwsze zostały wręczane 2 nagrody specjalne za całokształt pracy i działalności na rzecz mieszkańców naszej Gminy: dla ks. prała Stanisława Stęchłego, który od ponad 30 lat pracuje w niebyleckiej parafii oraz dla  Jana Nowosada, lekarza weterynarii, który od 50 lat pracuje na rzecz rolnictwa i miejscowych rolników.
 W kategorii Gospodarka nagrodę „Orła biznesu” otrzymała firma Neobus Polska Sp z o.o. Jej właścicielami są bracia Marcin i Paweł Czurczak z Niebylca.  Firma od lat prężne działa na rynku transportowym, świadcząc usługi przewozowe na terenie całego kraju, a tym samym rozsławiając region niebylecki. Jest też sponsorem klubu siatkarskiego Neobus Raf-Mar Niebylec.

W kategorii Działalność społeczna, nagroda została wręczona Zofii Daszykowskiej-Dydak. Pani Zofia od lat jest przewodniczącą Koła Związku Emerytów i Rencistów w Niebylcu. Jest inicjatorką i organizatorką wielu imprez o charakterze lokalnym  i gminnym.  Mieszka w Niebylcu.

W kategorii Służba publiczna, nagroda przypadła Leszkowi Turoniowi. Pan Leszek jest radnym Rady Gminy Niebylec nieprzerwanie od 2006 r., a od 2007 r. sołtysem wsi Lutcza.  Jako reprezentant i wyraziciel woli mieszkańców z oddaniem zabiega o ich sprawy i interesy. Na co dzień zajmuje się i jest pasjonatem rolnictwa.
    
W kategorii Działalność kulturalna, nagrodę otrzymała Kapela Ludowa „Jany”. Kapela w tym roku obchodzi swój jubileusz 40 leciał dzielności. Pomimo upływu lat cieszy się ona dużym szacunkiem i uznaniem wśród mieszkańców naszego regionu.

W kategorii Działalność Sportowa, nagroda przyznana została Gminnemu Klubowi Sportowemu „ARAMIX”.  Klub od lat uczestniczy rozgrywkach piłki nożnej, a w tym roku może poszczycić się wielkim sukcesem: awansem do ligi okręgowej.

W kategorii Troska o człowieka, nagrodzono Parafialne Koło Caritas w Połomi, za całokształt pracy społecznej, a w szczególności zaś za pomoc ludziom potrzebującym. Przewodniczącą Koła jest Zofia Gorzynik.

W kategorii Krzewienie tradycji i zwyczajów kulinarnych, nagrodzono Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczce. Organizacja poprzez swoją działalność szerzy wśród młodszych mieszkańców gminy, i nie tylko, pamięć o tradycyjnych wartościach i obyczajach. Panie od strony kulinarnej uświetniają lokalne święta i spotkania. Przewodniczącą Koła jest Halina Rozborska.  
    
W kategorii Krzewienie tradycji i zwyczajów lokalnych , nagrodę otrzymała Lucyna Podolska.  Pani Lucyna to popularyzatorka tradycji regionalnych i zwyczajów ludowych. Czynnie angażuje się z życie społeczne i kulturalne Gminy, poprzez wystawianie przedstawień teatralnych o charakterze ludowym. Jest również czynnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej. W 2015 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP odznaczenie Złoty Krzyż Zasług.

Od momentu zakończenia wręczania nagród rozpoczął się blok muzyczny w wykonaniu zespołów Magik Band, Kordian oraz zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Witek.