W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Niebylec z dniem 6 marca 2023 r. ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w załączniku poniżej.

pdfOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na Obszarze Gminy Niebylec w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków

docOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na Obszarze Gminy Niebylec w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków

pdfZałącznik nr 1 do uchwały Nr LI/345/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 lutego 2023 r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, POŁOŻONYM NA OBSZARZE GMINY NIEBYLEC

pdfZałącznik nr 2 do uchwały Nr LI/345/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 lutego 2023 r. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU

pdfZałącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/345/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 lutego 2023 r. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

pdfZałącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/345/2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 lutego 2023 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYM NA OBSZARZE GMINY NIEBYLEC

pdfKlauzula informacyjna