Zdjęcie przedstawiające pojazd odśnieżający

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz technologia robót na terenie gminy Niebylec określone zostały w Załączniku do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec, który obejmuje:

  • podział na standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec,
  • metodologie utrzymania dróg,
  • organizacje pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Pełną treść regulaminu można pobrać z poniższego odnośnika:
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Niebylec z dnia 1 lutego 2022 - Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niebylec

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżającego i usuwającego śliskość oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.