Zdjęcie chodnika i fragmentu drogi krajowej nr 19

Na tę wiadomość czekali mieszkańcy Gminy Niebylec. Pod koniec ubiegłego roku z wielką radością przyjęliśmy informację o budowie chodników przy drodze krajowej nr 19 przebiegającej przez teren naszej gminy. Przez Ministerstwo Infrastruktury został opracowany pierwszy program dedykowany poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Jest to dokument określający cele i priorytety inwestycyjne, wskazujący poziom i źródło finansowania oraz określający zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji. Zakładane cele Programu będą realizowane poprzez budowę m. in. chodników, efektywne oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych czy przebudowę skrzyżowań. Tym samym wnioskowane przez Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba zadania polegające na budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19 przebiegającej przez teren Gminy Niebylec zostały uwzględnione w przedmiotowym Programie i skierowane do realizacji. Inwestycja ta składa się z 3 odcinków. Pierwszy przebiegające przez Połomię, Baryczkę i Małówkę od km 216+750 do km 221+750. Drugi w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780. Trzeci w Jaworniku od km 222+632 do km 224+700. Zadanie to uwzględnia dodatkowo również elementy uspokojenia ruchu, budowy wysp azylu, korektę łuku poziomego. Łącznie powstanie ponad 11 km chodnika. Ponadto planowane jest również doświetlenie 7 przejść dla pieszych. Proces budowlany ma przebiegać w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W roku 2022 planowana jest realizacja dwóch pierwszych odcinków, zaś odcinek w Jaworniku jest zaplanowany na rok 2023.

Nieocenioną rolę w realizacji tej inwestycji mają również Pan Rafał Weber Wiceminister Infrastruktury i poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, którzy angażowali się w proces tworzenia Programu, a tym samym skierowania do budowy odcinków chodnika przebiegającego przez nasz teren. Dziękujemy im za poparcie tak dla nas ważnej sprawy.