Zachęcamy do zapoznania się z Koncepcją Programową (KP) budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km). Koncepcja została zaprezentowana podczas posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), w której udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy, organy administracji samorządowej i rządowej oraz instytucje zainteresowane ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także eksperci w zakresie osuwisk.