Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia  i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników: 1)	w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750, 2)	w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700, 3)	w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.

Pragnę Państwa poinformować, iż wskutek podjętych przez Gminę działań Pan Mariusz Błyskal – Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, pismem znak O.RZ.Z-2.050.101.2020.sc z dnia 07.10.2020 r., przekazał nam pomyślne informacje na temat planowych inwestycji w obrębie  drogi krajowej DK 19 na terenie Gminy Niebylec.

Na podstawie uprzednio zgłoszonych przez nasz Samorząd potrzeb budowy chodników na terenie Gminy Niebylec w opracowanym Planie ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów zostały ujęte następujące zadania polegające na budowie chodników:

1) w miejscowości Połomia, Baryczka, Małówka od km 216+750 do km 221+750,
2) w miejscowości Jawornik od km 222+632 do km 224+700,
3) w miejscowości Lutcza od km 228+450 do km 232+780.

Niezależnie od powyższego, na drodze krajowej nr 19 przebiegającej przez teren Gminy Niebylec w Planie redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych zostały umieszczone następujące punktowe zadania inwestycyjne:

1) w miejscowości Jawornik od km 223+800 do km 224+300 – uspokojenie ruchu, budowa wysp azylu, korekta łuku poziomego,
2) w miejscowości Lutcza od km 228+400 do km 229+300 – rozbudowa skrzyżowania wraz z budową chodników,
3) w miejscowości Lutcza od km 230+000 do km 230+600 – rozbudowa skrzyżowania wraz z budową chodników.

W bieżącym roku na terenie Gminy Niebylec zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne pn. Montaż znaku aktywnego D-6 wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Baryczka.

Z poważaniem

Zbigniew Korab
Wójt Gminy Niebylec