Szanowni Państwo,

Gmina Niebylec informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Niebylec.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia  2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 17 277 34 54 – decyduje data wpływu do Urzędu).

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się dniu 4 grudnia 2016 r. (tj. niedziela):

o godz.  9:00 w Zespole Szkół w Połomi,

o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Gwoźnicy Górnej,

o godz. 14:00 w Domu Strażaka w Lutczy,

o godz. 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wadami i zaletami, zapoznanie z planowanym Projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto podczas spotkań  będzie możliwość zadawania pytań specjalistom z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczone są na stronie internetowej Gminy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie