2024 04 05 umowa 01

W dniu dzisiejszym zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia. Wykonawcą prac projektowych będzie biuro projektowe EKO-PROJEKT z Przeworska. Prace projektowe potrwać mają 2 lata, a ich wartość umowna ustalona została na kwotę 1 734 300,00 zł.

Łączna przewidywana długość kanalizacji sanitarnej do zaprojektowania wynosi około 50 km. Zakres prac projektowych dotyczyć będzie skanalizowania części miejscowości Małówka, Jawornik, Gwoździanka, Baryczka i Połomia, w tym podstawową zabudowę położoną w dolinie potoku Gwoźnica i doprowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do projektowanej oczyszczalni ścieków w Połomi.

 2024 04 05 umowa 02

2024 04 05 umowa 03

2024 04 05 umowa 04