W dniu 8 kwietnia 2013 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Jest to konkurs, który w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W turnieju wzięło udział 27 uczestników z terenu gminy Niebylec. Nad przebiegiem turnieju czuwali członkowie Zarządu Gminnego Związku OSP w Niebylcu. Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Po etapie pisemnym uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów przeszli przez etap ustnych pytań. W grupie uczniów szkół podstawowych najlepszym spośród 18 uczestników okazał się Kamil Kawalec ze Szkoły Podstawowej w Jaworniku. Spośród 9 uczestników w grupie szkół gimnazjalnych najwyższą ilość punktów otrzymał Paweł Pietrasz uczący się w Zespole Szkół w Lutczy. Uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Niebylec. Zwycięzcy w obu kategoriach uczestniczyć będą w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w miejscowości Frysztak w dniu 20 kwietnia 2013 o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Frysztak.