Zdjęcie z akcji Sprzątanie Świata przedstawiające czterech chłopców

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniach od 22 kwietnia do 10 maja 2022 roku w Gminie Niebylec odbyła się akcja Sprzątania Świata. Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dzieci i młodzież ze Szkół z terenu naszej gminy aktywnie włączyli się w akcję Sprzątania Świata. Uczniowie klas I - VIII wraz z opiekunami zbierali śmieci z terenów przyszkolnych, okolic głównych szlaków komunikacyjnych, a także pobliskich terenów zielonych. W ramach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych zorganizowano m.in. apele, konkursy, inscenizacje a także pokaz ,,mody- strojów ekologicznych” na których przybliżono problematykę związaną z ochroną środowiska oraz potrzebą dbania o czystość i porządek.

Inicjatywa miała na celu podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej oraz współodpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu. Ponadto akcja propagowała hasło, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko jednorazowa zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, koordynatorem akcji była Gmina Niebylec, której zadaniem było dostarczenie do placówek worków oraz rękawic.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Niebylec w 2022 roku pracownicy firmy ,,Zagroda” przeprowadzili w placówkach oświatowych na terenu Gminy Niebylec warsztaty, których głównym celem było promowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, promocja wtórnego wykorzystania surowców wtórnych a także uświadomienie uczniom zagrożeń i szkodliwości wynikających ze spalania odpadów w paleniskach domowych. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali gadżety w postaci długopisów i smyczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” i wspólnie porządkowali wybrane tereny oraz osobom, które były odpowiedzialne za organizację tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Baryczce

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Bliziance

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Jaworniku

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Konieczkowej

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Niebylcu

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Szkole Podstawowej w Połomi

Zdjęcia z akcji Sprzątania Świata 2022 w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy