Urząd Gminy Niebylec informuje, że od 1 stycznia 2020 roku zmienia się sposób dystrybucji worków na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Niebylec.

Worki wydawane będą przez sołtysów poszczególnych sołectw dwa razy w roku w pakietach półrocznych. Liczba worków dostosowana będzie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki na odpady komunalne będą dostępne (za odpłatnością) w sklepie na przystanku PKS w Niebylcu w godzinach pracy sklepu.

Terminy wydawania worków na odpady komunalne na I półrocze 2020 r. oraz kodów na worki przedstawia poniższy załącznik.

 MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE WYDAWANIA

DATA

GODZINY

 Baryczka

Remiza OSP

03.01.2020 r.

10.00- 16.00

 Blizianka

Dom Wiejski

 20.12.2019 r.

 14.00-18.00

21.12.2019 r.

8.00-11.00

 Gwoździanka

Dom Wiejski

 08.01.2020 r.

11.00-13.00

17.00-19.00

09.01.2020 r.

 Gwoźnica Dolna

Remiza OSP

28.12.2019 r.

 8.00-12.00

Gwoźnica Górna

Kąty Luteckie

 Dom Wiejski

 14.12.2019 r.

 8.00-12.00

16.12.2019 r.

8.00-12.00

 17.12.2019 r.

 16.00-18.00

18.12.2019 r.

8.00-12.00

 19.12.2019 r.

 16.00-18.00

20.12.2019 r.

8.00-12.00

 28.12.2019 r.

 8.00-12.00

 Jawornik

Remiza OSP

 02.01.2020 r.

 8.00-12.00

 03.01.2020 r.

 8.00-12.00

 04.01.2020 r.

 8.00-12.00

Konieczkowa

pomieszczenie po byłym sklepie GS w Konieczkowej

02.01.2020 r.

8.00-11.00

14.00-17.00

 03.01.2020 r.

 8.00-12.00

 04.01.2020 r.

8.00-12.00

 Lutcza

 Budynek byłej Poczty

 11.12.2019 r.

 8.00-12.00

 12.12.2019 r.

 13.12.2019 r.

 14.12.2019 r.

 16.12.2019 r.

 17.12.2019 r.

 18.12.2019 r.

 19.12.2019 r.

 20.12.2019 r.

21.12.2019 r.

 Dom Sołtysa - Lutcza 872A

 11.12.2019 r.

 13.00-20.00

 12.12.2019 r.

 13.12.2019 r.

 14.12.2019 r.

 16.12.2019 r.

 17.12.2019 r.

 18.12.2019 r.

 19.12.2019 r.

 20.12.2019 r.

21.12.2019 r.

Małówka

 Dom Sołtysa – Małówka 48

04.01.2020 r.

 10.00-14.00

 11.01.2020 r.

 10.00-14.00

 Niebylec

Budynek Przedszkola- Niebylec 18

 27.12.2019 r.

8.00-12.00

15.00-18.00

 28.12.2019 r.

 8.00-12.00

15.00-18.00

 04.01.2020 r.

8.00-12.00

Połomia

Remiza OSP

27.12.2019 r.

9.00-12.00

 28.12.2019 r.

9.00-12.00

 03.01.2020 r.

9.00-12.00

 04.01.2020 r.

9.00-12.00

Prosimy o przestrzeganie w/w terminów, ponieważ nie będzie możliwości odbioru kodów  kreskowych i worków na odpady komunalne w Urzędzie Gminy Niebylec.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich worków kodem kreskowym. Kody na 2020 rok należy odebrać u sołtysów poszczególnych sołectw zgodnie z rozpiską. Bardzo prosimy o korzystanie wyłącznie z tych kodów. Wszystkie niewykorzystane kody, które pozostały z poprzednich lat prosimy o wrzucenie do worka koloru żółtego. W przypadku, gdy otrzymany na 2020 rok pakiet kodów będzie niewystarczających prosimy zgłosić się do  Urzędu Gminy.  Kody przypisane są do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”. Służą one do sprawdzenia czy dany właściciel gromadzi odpady zgodnie ze złożoną deklaracją.

Gmina Niebylec w zamian za uiszczaną opłatę wyposaża właściciela nieruchomości w pakiet worków na odpady komunalne, dostosowany do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Pakiet worków został ustalony na podstawie analizy dotychczas wydawanych worków przez sołtysów poszczególnych sołectw oraz pracowników Urzędu Gminy. Wprowadzone pakiety mają ograniczyć wykorzystywanie worków na cele inne niż odbiór odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych i mieszkań.
System pakietowego wydawania worków na odpady komunalne stosowany jest z powodzeniem już w innych gminach, a w wielu gminach mieszkańcy we własnym zakresie kupują wszystkie worki na odpady komunalne.
Poniżej zestawienie proponowanych pakietów worków na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Niebylec na I półrocze 2020 r.