Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Niebylec nr 7/K/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. Urząd Gminy Niebylec w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie nieczynny.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora GOPS nr 8/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24 grudnia (Wigilia) będzie również nieczynny.