Logotyp z treścią Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Referendum Ogólnokrajowe 15 października 2023

Informujemy, że pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w dniu 02 października 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu (Niebylec 182A).

Porządek pierwszych posiedzeń OKW:
1) Otwarcie posiedzenia,
2) Wybór Przewodniczącego OKW - podjęcie Uchwały Nr 1,
3) Wybór Zastępcy Przewodniczącego OKW - podjęcie Uchwały Nr 2,
4) Ustalenie organizacji pracy,
5) Zakończenie posiedzenia.

Po zakończeniu posiedzeń odbędzie się również szkolenie członków OKW o godz. 14:30.

pdfSkłady powołanych Obwodowych Komisji Wyborczych

pdfPOSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 i Nr 1 w gminie Niebylec