Infografika o treści; Czas na samospis masz do momentu gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz! Rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z infolinii. Odbierz i spisz się z rachmistrzem! Rachmistrz może również zapukać do drzwi Twojego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o statystyce publicznej. A zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi (art. 17a ust. 1-3). Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.