Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Szkolenie OKW

Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 16 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Niebylec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, Niebylec 183, 38-114 Niebylec:
1. Agata Machoś, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Niebylec - Przewodniczący
2. Justyna Janina Zegar, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Konieczkowa - Zastępca Przewodniczącego
3. Kazimierz Babiarz, zgłoszony przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Niebylec - Członek
4. Patrycja Weronika Babiarz, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Niebylec - Członek
5. Monika Jolanta Pitera, zgłoszona przez KKW POLEXIT - KOALICJA, zam. Lutcza - Członek
6. Sylwia Maria Rokosz, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Jawornik - Członek
7. Agnieszka Wójtowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Czudec - Członek

Czytaj więcej: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Niebylec w wyborach do...

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Niebylec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, Niebylec 183, 38-114 Niebylec:
1. Kazimierz Babiarz, zgłoszony przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Niebylec - Członek
2. Patrycja Weronika Babiarz, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Niebylec - Członek
3. Agata Machoś, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Niebylec - Członek
4. Monika Jolanta Pitera, zgłoszona przez KKW POLEXIT - KOALICJA, zam. Lutcza - Członek
5. Sylwia Maria Rokosz, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Jawornik - Członek
6. Agnieszka Wójtowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Czudec - Członek
7. Justyna Janina Zegar, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Konieczkowa - Członek

Składy pozostałych komisji Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Niebylec

INFORMACJA Komisarza Wyborczegoo w Rzeszowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 4,
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.

§ 3

W dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:20 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 5
- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawyz dnia 5 stycznia 2011 r.–Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)Wójt Gminy Niebylecpodaje do wiadomości wyborców informację o numerach  oraz  granicachobwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz  możliwości  głosowania  korespondencyjnego  i  przez  pełnomocnika w  wyborach do  Parlamentu  Europejskiegozarządzonychna dzień 26 maja 2019r.:

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie powołania OKW i RKW

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie, powołana Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej Nr 39/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., podaje do publicznej
wiadomości:

1. Skład Komisji:
Przewodniczący - Marcin Dudzik-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
I Zastępca Przewodniczącego - Beata Mariola Bury-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
II Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Pliś-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
Członkowie:
- Tomasz Marian Berezowski-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
- Wojciech Dudek-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
- Jan Paweł Drąg-Sędzia Sądu Rejonowego w Leżajsku,
- Łukasz Oliwa-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
- Łukasz Lech Palacz-Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

2. Funkcję Sekretarza Komisji pełni Paulina Ślemp - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.

Czytaj więcej: Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie powołania OKW i RKW