Aktualności z Gminy Niebylec

Wyniki wyborów na sołtysów z 1 marca 2015 r.

1 marca 2015 roku w sołectwach Baryczka, Gwoźnica Dolna, Jawornik, Konieczkowa oraz Połomia. W sołectwach tych zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na sołtysa wsi. Głosowanie we wszystkich wymienionych miejscowościach rozpoczęło się 1 marca o godz. 8:00 i trwało bez przerwy do 18:00. W wyniku głosowania na sołtysów wsi wybrani większością głosów zostali:

- w sołectwie Baryczka - Stanisław Mazur,

- w sołectwie Gwoźnica Dolna – Witold Koza,

- w sołectwie Jawornik – Adam Loch,

- w sołectwie Konieczkowa - Tadeusz Stanisławczyk,

- w sołectwie Połomia – Antoni Basamon.

Szczegółowe informacje poniżej: