Załączniki:
Pobierz plik (1819032_wniosek_usuniecie_drzew.pdf)WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów[WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - plik pdf]
Pobierz plik (zgłoszenie_wycinka_drzew.doc)ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów[ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów*) na terenie miejscowości - plik DOC]
Pobierz plik (zgłoszenie_wycinka_drzew.pdf)ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów[ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia następujących drzew/krzewów*) na terenie miejscowości - plik pdf]