INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 września 2019 r. o składaniu dodatkowych zgłoszeń oraz losowaniu członków komisji

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 7, w liczbie 1.

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec (świetlica).

3. W dniu 20.09.2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec (świetlica) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11.

4. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Treść INFORMACJI Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 września 2019 r.