V Sesja Rady Gminy Niebylec

W dniu 25 marca br. miały miejsce obrady V sesji Rady Gminy Niebylec. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar. Wzięli w niej udział radni, sołtysi wsi, Wójt Gminy Zbigniew Korab, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Powiatowi Maria Chuchla, Zofia Dzika i Józef Dzindzio, a także zaproszeni goście w osobach: Sławomira Cynkara Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Rędziniaka p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Andrzeja Wędrychowicz Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie, Wiesława Fijałkowskiego kierownika Posterunku Policji w Niebylcu.

Czytaj więcej: V Sesja Rady Gminy Niebylec

Informacja o bezpośrednich wyborach sołtysów

Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkowało koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. byly to wybory bezpośrednie. Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonych wyborów na sołtysów sołectw gminy Niebylec.

Czytaj więcej: Informacja o bezpośrednich wyborach sołtysów

Złote Gody 2010

Złote gody to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To wspaniały przykład dla młodych zakładających rodziny. Uroczyste spotkanie par obchodzących 50 rocznicę ślubu odbyło się 16 grudnia 2010r w Domu Kultury w Niebylcu Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy Zbigniew Korab - Wójt Gminy, Danuta Lęcznar - Pzewodnicząca Rady Gminy w Niebylcu, Antoni Chuchla - Sekretarz Gminy Niebylec, Zofia Leszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej: Złote Gody 2010