Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018)

W dniu 28 listopada br. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018). Tuż przed sesją przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Marszałek wręczył zaświadczenie o wyborze Wójtowi Gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi, a także radnym. Zaświadczenia otrzymali:

Czytaj więcej: Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018)

OŚWIADCZENIE dotyczące składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku

W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami o możliwości uruchomienia składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku oświadczam, że w świetle nowych uregulowań prawnych, zawartych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do niej są to twierdzenia nieprawdziwe, będące elementem kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach samorządowych.

Czytaj więcej: OŚWIADCZENIE dotyczące składowiska odpadów komunalnych w Jaworniku

ZŁOTE GODY- JUBILEUSZ 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 14 października 2014r w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku, to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałej rodziny. W obecnych trudnych latach dla małżeństw, przy dużej liczbie rozwodów i krótkim trwaniu związków małżeńskich, jubileusz 50 wspólnych lat jest czymś wyjątkowym.

Czytaj więcej: ZŁOTE GODY- JUBILEUSZ 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Setny jubileusz pani Weroniki Krzysztoń z Baryczki

W mijającym 2013 roku kolejna mieszkanka gminy Niebylec doczekała imponującego setnego jubileuszu. Pani Weronika Krzysztoń z Baryczki 21 grudnia 2013 roku obchodziła swoje setne urodziny. Zacnej jubilatce dwa dni późniejz okazji urodzin życzenia złożył wójt gminy Zbigniew Korab wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu Zofią Leszczak, jak również dyrektor oddziału terenowego KRUS w Strzyżowie Barbara Irzyk. Delegacja z Urzędu Gminy wręczyła Pani Weronice kwiaty i drobny okolicznościowy prezent, zaś muzycy z kapeli Jany odegrali „200 lat".

Czytaj więcej: Setny jubileusz pani Weroniki Krzysztoń z Baryczki