Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Baryczce, Szkoły Podstawowej w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej w Lutczy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze. zm.), Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na kandydatów na dyrektorów:
1)    Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
2)    Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance
3)     Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4)    Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
5)    Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy
6)    Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy

Załącznik do zarządzenia nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pod hasłem „Piękna Wieś Podkarpacka”. Była to już 5. edycja, a Gmina Niebylec, zgłaszając do konkursu wieś Niebylec, przystąpiła do niego po raz pierwszy. Wniosek – w formie opisu i stosownej prezentacji – zgłoszony został wiosną. W tym miejscu pragniemy złożyć wyrazy uznania pracownikom Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, wszak była to ich inicjatywa. Konkurs było dwuetapowy. Po pierwszym etapie Niebylec znalazł się w pierwszej dziesiątce i w związku z tym w miesiącu lipcu odwiedziła nas komisja konkursowa, aby dokonać wizji lokalnej uczestników. Wizja ta wypadła nader pomyślnie, wzbudziła duże zainteresowanie komisji, z czego byliśmy bardzo uradowani.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”