Strażacy z Lutczy odznaczeni przez Prezydenta RP

– Dopóki człowiek gotów jest bezinteresownie rzucić się na pomoc drugiemu człowiekowi, nawet ryzykując życie, to znaczy, że są ludzie zdolni tworzyć wspólnotę. To jest właśnie największe poświęcenie – nieść bezinteresowną pomoc drugiemu, często z narażeniem życia – mówił Prezydent Andrzej Duda, wręczając odznaczenia zasłużonym w ratowaniu życia i mienia.

Medale za Ofiarność i Odwagę 21 listopada 2018 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie otrzymali m.in. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy za uratowanie życia chłopca i kobiety w ciąży podczas jednej z akcji w 2017 roku. Działania prowadzili w sytuacji zagrożenia własnego życia. Odznaczenia zostały przyznane strażakom: Adamowi Pietraszowi, Pawłowi Piterze, Józefowi Stawarzowi oraz Radosławowi Turoń.

„W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięła też udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz Szef KPRP Halina Szymańska wraz z kierownictwem Kancelarii. Odznaczeni mieli możliwość złożenia wpisu w pamiątkowej Księdze Niepodległości”. Podczas ceremonii odznaczeń obecni byli również Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej oraz Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


OSP Lutcza jest jedną z najczęściej dysponowanych jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych w powiecie strzyżowskim. Powstała w 1908 r., a od 21 lat jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Często prowadzi działania podczas miejscowych zagrożeń na drodze krajowej nr 19 w Lutczy, dysponowana jest również poza teren swoje miejscowości, jak i poza granice gminy Niebylec. W roku 1998 jednostka została odznaczona „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa".

Na podstawie:

Prezydent: Pomoc drugiemu jest największym poświęceniem - prezydent.pl
Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości wręczenia odznaczeń zasłużonym w ratowaniu życia i mienia - prezydent.pl
Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP