Nowa książka "Parafia pw. św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej"

Informujemy, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej wydało nową książkę pod tytułem Parafia pw. św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek. Książka zawiera historię wsi Gwoźnica Górna i Gwoźnica Dolna aż do czasów nam współczesnych, okoliczności założenia parafii w Gwoźnicy Górnej oraz okoliczności początków pielgrzymowania z Gwoźnicy Górnej na Kalwarię Pacławską, stanowi kompendium wiedzy o kapłanach gwoźnickich oraz siostrach zakonnych, zarówno tutaj pracujących, jak i stąd pochodzących, bractwach i stowarzyszeniach religijnych, a także podnosi wiele innych ciekawych zagadnień. Jej mocna stroną jest opis wnętrza kościoła z ukazaniem, opisem i fotografiami całego wyposażenia i wszystkich paramentów kościelnych. Książkę uatrakcyjniają liczne fotografie, zarówno te z lat minionych, jak i współczesne oraz liczne materiały źródłowe. Nowo wydana pozycja jest do nabycia w zakrystii parafii św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej, Baku Spółdzielczym w Niebylcu oraz w Urzędzie Gminy, p. nr 9. Cena książki wynosi 30 zł., a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczone będą na cele społeczne i dobroczynne, w tym na cel funkcjonowania pielgrzymki kalwaryjskiej.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej