Poświęcenie Posterunku Policji w Niebylcu

Po zakończonej XXXIX Sesja Rady Gminy Niebylec 15 grudnia 2017 radni, sołtysi oraz wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab uczestniczyli w poświęceniu Posterunku Policji w Niebylcu.
W uroczystości uczestniczyli mł. insp. Henryk Moskwa - komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, wicestarosta strzyżowski Jan Stodolak. Poświęcenia posterunku dokonał ks. Czesław Goraj – proboszcz parafii w Niebylcu, a dowódcą uroczystości był był mł. insp. Witold Urban - I zastępca komendanta powiatowego policji w Strzyżowie.

W 2012 roku został zlikwidowany posterunek policji w Niebylcu, a w jego miejsce powołany punkt przyjęć dzielnicowych. Staraniem wójta gminy oraz samorządu w Niebylcu posterunek policji został przywrócony i rozpoczął funkcjonowanie 15 listopada br. Policjanci otrzymali do dyspozycji wyremontowane i zaadoptowane pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
28 listopada w Pruchniku kierownik posterunku w Niebylcu  asp. szt. Mariusz Florek odebrał symboliczne klucze do nowej siedziby policji, podczas uroczystego otwarcia nowego Komisariatu Policji we wspomnianej miejscowości.
Na posterunku Policji w Niebylcu służbę pełni 7 funkcjonariuszy. Jest to: kierownik posterunku, asystent d/s kryminalnych, 2 dzielnicowych, referent i 2 policjantów. W ramach reorganizacji posterunku, Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie otrzymała 2 dodatkowe etaty, które włączone zostały w strukturę Posterunku Policji w Niebylcu.