Gmina Niebylec wyróżniona w Rankingu Gmin Podkarpacia 2016

Gmina Niebylec znalazła się w pierwszej dwudziestce na 157 przebadanych samorządów w V edycji Rankingu Gmin Podkarpacie 2016 realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Gmina Niebylec zajęła w tejże edycji 14 miejsce.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2016, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących m.in.:
- dochody własne na 1 mieszkańca,
- wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca,
- wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca,
- budżety środków europejskich na 1 mieszkańca,
- podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców,
- udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,
- saldo migracji na 1 tys. mieszkańców,
- wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,
- czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców,
- przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców,
- zadłużenie gmin na dochód ogółem.

Więcej informacji: www.frdl.rzeszow.pl