Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Baryczce, Szkoły Podstawowej w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej w Lutczy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze. zm.), Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na kandydatów na dyrektorów:
1)    Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
2)    Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance
3)     Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4)    Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
5)    Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy
6)    Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy

Załącznik do zarządzenia nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r.