Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pod hasłem „Piękna Wieś Podkarpacka”. Była to już 5. edycja, a Gmina Niebylec, zgłaszając do konkursu wieś Niebylec, przystąpiła do niego po raz pierwszy. Wniosek – w formie opisu i stosownej prezentacji – zgłoszony został wiosną. W tym miejscu pragniemy złożyć wyrazy uznania pracownikom Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, wszak była to ich inicjatywa. Konkurs było dwuetapowy. Po pierwszym etapie Niebylec znalazł się w pierwszej dziesiątce i w związku z tym w miesiącu lipcu odwiedziła nas komisja konkursowa, aby dokonać wizji lokalnej uczestników. Wizja ta wypadła nader pomyślnie, wzbudziła duże zainteresowanie komisji, z czego byliśmy bardzo uradowani.

22 grudnia 2016 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim konferencja podsumowująca konkurs. Niebylec zajął 6. miejsce, a o sukcesie może świadczyć fakt, że różnica między 6. a 1. miejscem wyniosła jedynie 6 punktów. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie zajęła Gmina Horyniec Zdrój, drugie wieś Jagieła, a trzecie Borek Stary. Poniżej prezentujemy dyplom oraz fotografie z konferencji.