Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018)

W dniu 28 listopada br. w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Niebylec (2014-2018). Tuż przed sesją przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Marszałek wręczył zaświadczenie o wyborze Wójtowi Gminy Niebylec Zbigniewowi Korabowi, a także radnym. Zaświadczenia otrzymali:

 1. Antoni Basamon z Połomi,
 2. Jan Błądziński z Jawornika,
 3. Maria Cynar z Lutczy,
 4. Stanisław Daszykowski z Konieczkowej,
 5. Krzysztof Koza z Gwoźnicy Górnej,
 6. Witold Koza z Gwoźnicy Dolnej,
 7. Piotr Kozdraś z Gwoźnicy Górnej,
 8. Małgorzata Lasota z Blizianki,
 9. Eugeniusz Lech z Lutczy,
 10. Stanisław Lenart z Gwoździanki,
 11. Danuta Lęcznar z Połomi,
 12. Zofia Pilch z Jawornika,
 13. Grzegorz Piwko z Baryczki,
 14. Grzegorz Smela z Konieczkowej,
 15. Leszek Turoń z Lutczy.

Pierwszą sesję otworzyła i ją prowadziła najstarsza wiekiem radna Danuta Lęcznar. Głównym punktem posiedzenia było złożenie ślubowania nowo wybranych radnych oraz Wójta Gminy, a także wybór Przewodniczącego Rady Gminy Niebylec i Zastępcy. W wyniku głosowania Przewodniczącą Rady Gminy w Niebylcu jednogłośnie została wybrana Danuta Lęcznar z Połomi, a jej Zastępcą Witold Koza z Gwoźnicy Dolnej.
Podczas posiedzenia Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab zapoznał radnych ze stanem mienia komunalnego oraz z budżetem Gminy, zaś Sekretarz Gminy Antoni Chuchla przybliżył obowiązujące prawo miejscowe. Przedstawił również prawa i obowiązki radnego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar omówiła szczegóły związane z obowiązkiem składania przez radnych oświadczeń majątkowych.