Wyniki głosowań radnych podczas I sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 r.