Nagrania z poprzedniej XIII sesji Rady Gminy Niebylec z 9 czerwca 2020 r.