Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/44/2015 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec.

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2013 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1(6)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 DT-1/A (6)

Oświadczenie rolnika o wykorzystaniu przyczepy wyłącznie w celach rolniczych