Zdjęcie pawilonu handlowego przeznaczonego na wynajem

Pawilon handlowy, nietrwale związany z gruntem posadowiony jest na działce oznaczonej nr ewid. 1914 położonej w miejscowości Połomia o powierzchni użytkowej 71,78 m².
Pawilon składa się z trzech pomieszczeń: dwa pomieszczenia i pomieszczenie sanitarne. Pawilon wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną zasilaną z wodociągu i odprowadzającą ścieki do zbiornika bezodpływowego.
Posadowiony pawilon handlowy wymaga uzyskania stosownych pozwoleń wynikających
z przepisów prawa budowlanego, tj. wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, dopuszczających budynek do użytkowania.
Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej handlowo-usługowej, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niebylec, (budynek USC), 38-114 Niebylec 183, pok. Nr 6, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 lub pod numerem telefonu: 17 2773993.

Zdjęcie pawilonu handlowego przeznaczonego na wynajem