„PIKNIK WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI – SOLIDARNOŚĆ DLA NIEPODLEGŁEJ”