Obwieszczenie - Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

W załączeniu OBWIESZCZENIE z dnia 20.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 1610/1, 1610/2, 1918 obręb 11 Polomia, na terenie gminy Niebylec."

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.bip.niebylec.com.pl/atach/4/470/3133/2015-02-20_obwieszczenie.pdf)Treśc obwieszczenia[OBWIESZCZENIE z dnia 20.02.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: ]