Zaproszenie na „Ogólnopolską konferencję naukową poświęconą pamięci adw. dra Stanisława Szurleja”