INFORMACJA w sprawie zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy, w związku z zabiegami chemicznej ochrony roślin.

 

 

INFORMACJA PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA w sprawie zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy, w związku z zabiegami chemicznej ochrony roślin.

Wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:

• stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

• dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

• niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

• wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;

• przestrzeganie okresów prewencji;

• niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy przeprowadzać uwzględniając wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym działania mające na celu ochronę owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Reguła