Zapraszamy do udziału w projekcie Podjęcie pracy? To możliwe!

Fundacja MultiRegion serdecznie zaprasza do udziału w projekcie:

Podjęcie pracy? To możliwe!

 

Cel projektu:

Projekt zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób bezrobotnych (w tym: 40 kobiet, 10 os. niepełnosprawnych, 15 os. długotrwale bezrobotnych, 15 os. o niskich kwalifikacjach zawodowych), zamieszkałych na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego i kolbuszowskiego w woj. podkarpackim, w wieku powyżej 29 roku życia, poprzez objęcie ich min. trzema różnymi formami wsparcia do końca czerwca 2019 r. oraz podjęcie pracy przez min. 39 osób do 28 września 2019 r.

 

PROJEKT PRZEWIDUJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE W POSTACI:

- Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu ustalenie Indywidualnego Planu Działania,

- Spotkań z pośrednikiem pracy ukierunkowanych na poszukiwanie miejsca stażu/pracy,

- Grupowego poradnictwa zawodowego z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – warsztatów dotyczących ścieżki kariery i rozwoju zawodowego,

- Szkoleń zawodowych kończących się egzaminem państwowym, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,

- Staży zawodowych trwających śr. 8 miesięcy (od 3 do 12 m-cy).

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- Kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej,

- Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,

- Stypendium za udział w stażu (988,32 brutto) i szkoleniu (6,18/h zł brutto),

- Zwroty kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty, staże i szkolenia,

- Refundacja kosztów dla opiekuna stażysty u pracodawcy.

 

***

Okres realizacji projektu:

01.01.2018-30.06.2019

Wkład UE: 1 282 022,90

 

Kontakt:

Biuro Projektu                                                            Punkt rekrutacyjny

Dębica, ul. Krótka 4 (II piętro)                               Dębica, ul. Kościuszki 73

tel. 794 666 337                                                           tel. 794 666 337

             

www.projekt-praca.multiregion.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.