W dniu 26 sierpnia 2009 r. odbyła się dla uczczenia 500. rocznicy założenia miasta Niebylca w miejscowym Domu Kultury uroczysta sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli zaproszeni goście z wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Stanisławem Bajdą, wicestarostą strzyżowskim Janem Stodolakiem, sekretarzem Powiatu Jackiem Boho, komendantem PSP bryg. Bogusławem Brodą, komendantem Policji strzyżowskiej podinsp. Witoldem Wójcikiem, burmistrzem Strzyżowa Markiem Śliwińskim i przedstawicielem Wójta Gminy Wiśniowa Tadeusza Przywary, sekretarzem Gminy Jackiem Rybczykiem. W sesji - oczywiście oprócz radnych - udział wzięli również sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz licznie mieszkańcy Niebylca i okolic.

 

Sesję poprzedziła uroczysta Msza św. koncelebrowana, sprawowana przez ks. prałata Stanisława Stęchłego, dziekana czudeckiego, proboszcza miejsca i ks. prałata Jana Młynarczyka z Sandomierza, rodaka niebyleckiego. Dla upamiętnienia tak pięknej rocznicy, w Urzędzie Gminy dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, na której napisano: IN PRAETERITO POSTERITAS - w przeszłości przyszłość. Tablica ufundowana została - jak na niej napisano - ku pamięci przeszłych i nauce przyszłych pokoleń. Na program sesji, którą prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar złożył się referat okolicznościowy, wygłoszony przez Wójta Gminy Zbigniewa Koraba, nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Panu Ludwikowi Kozimorowi i wręczenie pamiątkowych medali. Owe medale wręczono gościom honorowym, wyróżniającym się mieszkańcom Niebylca oraz tym mieszkańcom, którzy w roku 2009 ukończyli bądź ukończą 75 lat życia. W swoim wystąpieniu Wójt Zbigniew Korab w bardzo pięknej i sugestywnej formie przedstawił dzieje Niebylca na tle historii w ogóle.

W końcowej części sesji, uroczyście otwarto wystawę malarstwa Ryszarda Dudka, artysty malarza pochodzącego z Niebylca, dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Wystawa, pokazywana wcześniej w Niemczech, Belgii i w Grecji wzbudziła bardzo żywe zainteresowanie i była okazją do obcowania z prawdziwą sztuką.

Wieczorem, odbył się przegląd dorobku miejscowych zespołów artystycznych, stanowiący okazję do rozmów i wspomnień. Uczestnicy spotkania cieszyli się wzajemną obecnością i doznali niezapomnianych wrażeń artystycznych.

oprac. Antoni Chuchla

foto: Mirosław Lenart

foto: Robert Haduch