W dniach 1 do 14 lipca 2013 r. odbędzie się III edycja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Niebylcu „Niebylec 2013". W tym roku nieco inna będzie jego formuła pleneru, a zmiana polegała będzie na większej aktywizacji miejscowej społeczności. W tym celu będzie szersza możliwość uczestniczenia w plenerze dzieci i młodzieży oraz artystów amatorów. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w plenerze młodzież szkolną oraz wszystkich, którzy chcą malować i czują taką potrzebę.

 

W roku 2013 w plenerze uczestniczyć będą malarze z państw okalających Polskę, a więc z Niemiec, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Rosji i oczywiście z Polski, a komisarzem pleneru będzie prof. Romuald Kołodziej, artysta malarz, wykładowca Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i szkół wyższych w Radomiu. Plener będzie także okazją do rozmowy o malarstwie i kulturze, a także sprzyjał będzie upowszechnieniu sztuki w miejscowym środowisku.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych sztuką, malarstwem o kontakt z komisarzem pleneru w czasie jego trwania, aby można było ustalić formy i zasady współpracy.