Dnia dniu 3 maja 2017 r. odbyła się trzecia już edycja jarmarku niebyleckiego, który jest wydarzeniem kulturalnym nawiązującym do założenia miasta w 1509 r. Jest to próba rekonstrukcji dawnych targów i jarmarków niebyleckich. To właśnie w tym roku, a dokładnie 23 października, król Zygmunt Stary wydał Mikołajowi Machowskiemu przywilej na założenie miasta na terenie Jawornika, dziedzicznej wsi jego brata, Jana Machowskiego. Dlaczego nie doszło do założenia miasta Jawornik lecz Niebylca, dokładnie nie wiadomo. Próbę wyjaśnienia podjął prof. Jerzy Wyrozumski, który stwierdził, że albo założenie miasta Jawornik nie powiodło się, albo – co jego zdaniem jest bardziej prawdopodobne – w trakcie wytyczania granic miasta jego centrum przesunięto ku sąsiadującej z Jawornikiem wsi Niebylec, gdzie znajdowało się skrzyżowanie dróg, co było nie obojętne dla miasteczka planowanego jako centrum wymiany towarów.

Wraz z przywilejem lokacyjnym, Mikołaj Machowski otrzymał także prawo targowe i prawo organizowania jarmarków. Targi organizowano w każdy poniedziałek, natomiast doroczne jarmarki było dwa: jeden na święto Matki Boskiej Gromniczej
(2 lutego) i drugi na święto św. Marii Magdaleny (22 lipca). Handlowano głównie bydłem, końmi węgierskimi oraz przedmiotami gospodarstwa rolnego.
Dla zachowania pamięci o tych wydarzeniach, dla kultywowania tradycji regionalnej, a także dla budowania wspólnoty, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz Gminny Ośrodek Kultury, przy wydatnym wsparciu Wójta Gminy Niebylec od trzech lat organizują jarmarki niebyleckie, jako imprezy kulturalne. Jarmark rozpoczął się korowodem postaci historycznych, w którym uczestniczyły dzieci, młodzież oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Głównym motywem w doborze tegorocznych kostiumów było nawiązanie do postaci historycznych, którym rok 2017 jest poświęcony. Nawiązywano więc do postaci Józefa Piłsudskiego, św. Alberta Chmielowskiego oraz do Józefa Conrada-Korzeniowskiego. Rok 2017 poświęcony został także rzece Wiśle, w związku z czym bardzo dużo było odniesień do tej właśnie rzeki. Efektownie prezentowali się przedstawiciele ginących zawodów – kowale, wikliniarze, tkacze, zabawkarze, ukazane zostały niegdysiejsze prace gospodarskie – kiszenie kapusty, tkanie, lepienie pierogów, a lokalni twórcy wystawiali swoje prace – rzeźby, obrazy, hafty i różnorakie wydawnictwa. Po niebyleckich ulicach przechadzali się ówcześni właściciele miasteczka, sołtys oraz przedstawiciele ówczesnej społeczności – mieszczanie, nauczyciele, Żydzi, a nad bezpieczeństwem czuwali ówcześni policjanci. Panował jarmarczny gwar, tumult i rozgardiasz, wróżyły cyganki, a koła gospodyń wiejskich częstowały lokalnymi frykasami, głównie tymi, które podawano w przeszłości.
Jarmark, był częścią obchodów radosnego święta Konstytucji 3 Maja.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia wykonane przez Pana Bartłomieja Barę: