W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Niebylec opublikowane zostało ogłoszenie o „Przetargu nieograniczonym na budowę zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym w m. Konieczkowa - etap I - roboty ziemne i fundamentowe”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych i fundamentowych w ramach zadania pn. „Budowa zadaszenia dla imprez plenerowych z zapleczem socjalnym” w miejscowości Konieczkowa, Gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: roboty ziemne wykonywane koparkami – 76,56 m3, wykopy wykonywane na odkład koparkami – 114,92 m3, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe – 263,13 m2, studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 i 1,2 m – 55 i 24 m, wypełnienie studni betonem C-8/10 – 57,77 m3, izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych – 89,50 m2, betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym – 27,28 m3, uszczelnianie powierzchni pionowych i poziomych poddanych działaniu wilgoci – 152,31 i 64,75 m2, docieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi gr. 8,0 cm – 71,55 m2, zasypanie wykopów o ścianach pionowych – 114,92 m3.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Zamówienia 2013) http://www.bip.niebylec.com.pl/index.php?page=position.php&id=384&grp=12