Sukcesem zakończyły się starania Wójta Gminy Niebylec o uzyskanie dotacji z funduszy europejskich na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jaworniku. Gmina Niebylec jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej złożyła stosowny projekt, jednakże ze względu na kryterium promujące dużą liczbę uczniów w szkole trafił on na listę rezerwową. Niezależnie od powodzenia wniosku inwestycja została zrealizowana ze środków własnych w latach 2009-2011 r. W wyniku starań Wójta Gminy Niebylec w bieżącym roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania przedmiotowego projektu.

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą: 1 575 953,54 PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowiły: 1 440 096,37 PLN, natomiast wartość uzyskanej dotacji wyniosła: 883 057,46 PLN.

Głównym celem działań podjętych w ramach projektu było podniesienie poziomu systemu edukacji młodzieży szkolnej i zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami. Ponadto projekt, poprzez przyjęte rozwiązania techniczne, umożliwił dostęp osobom niepełnosprawnym do powstałego budynku gimnastycznego, jak również obiektu istniejącej szkoły, wpływając tym samym na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do infrastruktury publicznej. W ramach projektu uwzględniono również rozwiązania niestandardowe, tj. rozwiązania z zakresu zastosowania alternatywnych źródeł zasilania, wykorzystujących energię słoneczną poprzez wykonanie instalacji solarnej.