Logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Cyfrowych Polska Cyfrowa, flaga Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Niebylec została zakwalifikowana do projektu pon. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach grantu w wysokości 316 106,31 zł przyznanego z projektu Urząd Gminy w Niebylcu dokona zakupu sprzętu IT oraz oprogramowania m.in. systemu umożliwiającego elektroniczne rozliczanie należności dotyczących podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację oraz czynsze. W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zakupiony serwer wirtualizacyjny wraz z licencjami systemów operacyjnych oraz baz danych, serwery kopii zapasowej, przełączniki sieciowe, zasilacz awaryjny, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz system do system do zdalnej obsługi mieszkańców umożliwiający rozliczanie należności. Na potrzeby projektu wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Gmina Niebylec na realizację projektu ma czas do 30 września 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Logotyp Cyfrowa Gmina