Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec:

  • droga powiatowa nr 1938R Połomia-Glinik Charzewski w miejscowości Glinik Charzewski od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 988 do skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku Żarnowej (Wielkie Pole) i Zaborowa (Sołtysie) - odcinek drogi zostanie zamknięty 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8:00 do 18:00,
  • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec:  droga powiatowa nr 1938R Połomia-Glinik Charzewski w miejscowości Glinik Charzewski od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 988 do skrzyżowania z drogami gminnymi w kierunku Żarnowej (Wielkie Pole) i Zaborowa (Sołtysie) - odcinek drogi zostanie zamknięty 20.04.2022 (środa) w godzinach od 8:00 do 18:00,
  • droga powiatowa nr 1932R Żarnowa-Jawornik w miejscowości Jawornik od nr 175 do 187 - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00,
  • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec:  droga powiatowa nr 1932R Żarnowa-Jawornik w miejscowości Jawornik od nr 175 do 187 - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00,
  • droga powiatowa nr 1412R Lubenia-Połomia w miejscowości Połomia (Pogorzała) od numeru 505 w kierunku lasu - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00
  • Infografika o treści: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o planowanych zamknięciach ruchu kołowego ze względu na roboty drogowe na następujących drogach m.in. w gminie Niebylec:  droga powiatowa nr 1412R Lubenia-Połomia w miejscowości Połomia (Pogorzała) od numeru 505 w kierunku lasu - odcinek drogi zostanie zamknięty 21.04.2022 (czwartek) od godziny 8:00 do 16:00