Widok zestawy do transportu nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy Niebylec usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) na podstawie wydanych zezwoleń mogą wykonywać niżej wymienione firmy.

1. Kółko Rolnicze w Połomi, Połomia 26, 38-115 Połomia, tel. 172773705,
2. Usługi Rolnicze Szurlej Mariusz, 38-112 Lutcza 802, tel. 696703967,
3. USŁUGI SPRZETOWE Adam Kiełbasa, Godowa 6E, 38-100 Strzyżów, tel. 607288013.
4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03- 044 Warszawa.