Urząd Gminy Niebylec informuje, że od dnia 2 marca 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 lutego 2021 r., znak: RZ.RZT.70.59.2021.MKO zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niebylec na okres 3 lat, zgodnie z poniższym:

Rodzaj i wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi
odprowadzania ścieków (zł/m³)
4,24 4,27 4,31
Grupa 2 Cena usługi
odprowadzania ścieków (zł/m³)
4,24 4,27 4,31

 Jednocześnie informujemy, że Rada Gminy Niebylec, kierując się dobrem mieszkańców, podjęła uchwałę o dopłacie do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niebylec, co pozwoli uniknąć drastycznego wzrostu cen za usługi odprowadzania ścieków.

Wobec powyższego ustalono dopłatę w wysokości 1,54 zł/m³ netto plus obowiązujący podatek VAT, na okres od 1 do 30 dnia obowiązywania taryfy, który przypada na czas od dnia 2 marca 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku, co w efekcie pozwoli na utrzymanie ceny usługi za odprowadzanie ścieków na dotychczasowym poziomie, tj. 2,70 zł netto/1m3/m-c od osoby. Natomiast dopłata ustalona na okres od 31 do 365 dnia obowiązywania taryfy w wysokości 0,99 zł/m³ netto plus obowiązujący podatek VAT, przypada na czas od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 1 marca 2022 roku i powoduje wzrost ceny za usługi za odprowadzanie ścieków na poziomie 0,55 zł netto/1 m3/m-c od osoby. Ustalona na ten okres cena za usługę za odprowadzanie ścieków wyniesie zatem 3,25 zł netto/1m3/m-c od osoby. Ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków wskazuje urządzenie pomiarowe, a w przypadku jego braku ilości odprowadzanych ścieków przyjmuje się jako równą ilość dostarczonej wody.

W przypadku braku wodomierza ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach. 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Niebylec na okres 3 lat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT NA TERENIE GMINY NIEBYLEC