Dopłata do opłaty za odpady dla rodzin wielodzietnych

Urząd Gminy Niebylec informuję o możliwości ubiegania się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
Dopłata przyznawana jest na wniosek właściciela nieruchomości, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Niebylec 38-114 Niebylec 170, pok. nr 17 (II piętro).   
Zasady udzielenia dotacji
Wniosek do pobrania
Szczegółowe informacje na temat dopłat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, pok. nr 17, bądź pod nr tel. (17) 277 30 02.


Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_dopłaty.pdf)Wniosek w formacie .pdf[WNIOSEK o przyznanie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)]
Pobierz plik (wniosek_dopłaty.doc)Wniosek w formacie .doc[WNIOSEK o przyznanie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (MS Word lub LibreOffice, OpenOffice)]
Pobierz plik (UCHWAŁA_XXXVII-245-2014_2014-01-30.pdf)Zasady udzielenia dotacji[UCHWAŁA NR XXXVII/245/2014 RADY GMINY NIEBYLEC z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niebylec]